Anar al contingut principal

Avantatges i desavantatges

Avantatges

  • DISMINUEIX EL RISC PER SER UN CONCEPTE PROVAT. Una franquícia permet aprofitar l'experiència del franquiciador amb el negoci, i proporciona una certa "garantia" que el concepte està funcionant bé en zones semblants i en condicions semblants.
  • MENOR INVERSIÓ INICIAL. Normalment, suposa efectuar la inversió d'una forma més efectiva, ja que el franquiciador ja hi haurà prèviament eliminat totes les despeses supèrflues. Inclús havent de pagar el cànon d'entrada, la suma total de la inversió sol ser menor.
  • APROFITA ELS AVANTATGES DEL GRUP. Permet tindre el poder de compra i de negociació d'una gran empresa i, per tant, accedir a millors preus en els subministraments. També podran realitzar-se de forma més efectiva accions de màrqueting i publicitat per a tota la cadena.
  • SUPORT En INICIAR EL NEGOCI. Ajuda per a l'elecció del local adequat.- Formació inicial en els aspectes clau del negoci.- Una estratègia efectiva de màrqueting per al llançament.
  • COMERCIAR DAVALL UNA MARCA CONEGUDA. Permetrà atraure clients al seu establiment des del primer dia. Aquesta marca ha d'estar associada a productes i serveis de qualitat.
  • SUPORT EN LA GESTIÓ. El franquiciador proporciona ajuda, no sols inicialment, sinó també durant el transcurs de la relació de franquícia. Açò permetrà al franquiciat gaudir de l'experiència del franquiciador per a solucionar quants dubtes o problemes puguin sorgir.
  • ADAPTACIÓ EN L'EVOLUCIÓ DEL NEGOCI Canvis tecnològics, moda, gustos, etc., afectaran inevitablement el negoci. Una franquícia ben planejada permetrà no quedar-se desfasat perquè el franquiciador anirà adaptant el concepte i al mateix temps proporcionant noves oportunitats de negoci.

Desavantatges

  • MENOR RENDIBILITAT POTENCIAL PELS PAGAMENTS AL FRANQUICIADOR. El franquiciat remunerarà al franquiciador pels seus serveis amb un pagament periòdic, normalment relacionat amb la facturació. Per tant, un negoci "independent" pot ser en teoria més rendible que un negoci franquiciat.
  • MENOR LLIBERTAT. La franquícia proporciona el dret, però també l'obligació de gestionar un negoci d'acord amb el model del franquiciador. Açò és totalment raonable per a poder aconseguir una homogeneïtat entre tots els establiments de la cadena. Per tant, no es pot lliurement modificar el sistema, encara que es pensi que pot ser millor per al negoci. Aquesta obligació comporta també la necessitat controls per part del franquiciador.
  • PERILL DE MALA GESTIÓ DEL FRANQUICIADOR. En gran part l'èxit del franquiciat dependrà de la correcta gestió, de l'adequat finançament i de l'evolució correcta que faci el franquiciador del seu negoci. El risc no existeix només respecte a la gestió directa que faci el franquiciador, sinó també del que puguin fer altres franquiciats que afectarà inevitablement el prestigi de la marca. Per tant, el franquiciador és també responsable de controlar que tots els franquiciats operen d'acord amb els estàndards de qualitat de la cadena.

Avantatges i desavantatges (36)