Anar al contingut principal

El crowfunding

 

NORMATIVA

Normativa que regula les plataformes de micromecenatge

Normes genèriques aplicables al micromecenatge.+

  1. Respecte als préstecs fets pels quals no són bancs o entitats de crèdit: Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la subscripció de contractes de préstec o crèdit.
  2. Respecte a la perfecció de contractes per internet, és importantíssim tindre en compte: el Reglament Europeu relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior 910/2014 de 23 de juliol.
  3. Quant a les empreses que s'ofereixin com a intermediàries de contractes de micromecenatge per internet, a més del que s'ha dit, han de complir la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
  4. Respecte als inversors que tinguin la consideració de consumidors, perquè molts que tracten d'invertir en micromecenatge com a alternativa a la baixa rendibilitat dels productes bancaris Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (expressament es declara aplicable aquesta normativa en l'article 86 de la llei que a continuació veurem).
  5. Siguin o no consumidors els que inverteixen en micromecenatge els contractes que se subscriuen amb ells han de respectar la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.

 

 

INFORMACIÓ / ARTICLES

 

 

PLATAFORMES


El crowfunding (61)