Anar al contingut principal

Models de contractes i documents

PRECONTRACTE DE FRANQUÍCIA

( MODEL 1 )

Sol ser habitual que se signi un precontracte de franquícies quan hi ha la intenció de formalitzar el contracte de franquícies però encara no es reuneixen els requisits per fer-ho, per exemple, que no es disposi encara del local adequat. El precontracte suposa per al franquiciat una opció preferent dincorporació a la cadena. Això representa la "reserva" de la zona durant un període determinat, perquè el futur franquiciat pugui buscar un local, constituir la societat, o fer qualsevol altre tràmit anterior la signatura del contracte.

El precontracte s'acompanyarà amb un resum dels punts principals del contracte de franquícia: drets i obligacions de les parts, condicions econòmiques, durada, condicions de renovació, etc. I sol portar aparellat el desemborsament d'una quantitat de diners com a pagament a compte del cànon d'entrada, un cop es formalitzi el Contracte de Franquícies.

CONTRACTE DE FRANQUÍCIA

( MODEL 1 ) ( MODEL 2 ) ( MODEL 3 ) ( MODEL 4 )

El contracte és el document bàsic que regularà la relació entre franquiciador i franquiciat. Els elements bàsics d‟un contracte de franquícia són la cessió de les marques, la transmissió d‟un know-how i la prestació d‟assistència continuada durant la vigència del contracte, per tant aquests són alguns dels aspectes que ha de reflectir el contracte de franquícia :

  • Títol pel qual el franquiciador ostenta el dret de marca.
  • Durada del contracte i condicions de renovació.
  • Zona dexclusivitat territorial.
  • Detall de la formació inicial i del suport que presta el franquiciador.
  • Sistema de resolució d'un conflicte possible.
  • Dret de transmissió de la franquícia.

El Franquiciador ha de fer lliurament previ del contracte de franquícies, perquè pugui ser revisat amb temps suficient pel Franquiciat.

CARTA DE CONFIDENCIALITAT

( MODEL 1 )

Acord de confidencialitat que és un pacte legalment vinculant en què les parts es comprometen a no revelar informació confidencial a tercers. Aquest tipus de document es fa servir sovint en situacions de negocis, inversions i ocupació.


Models de contractes i documents (39)