Anar al contingut principal

La prospecció laboral

 1. La prospecció
 2.  La investigació de mercats
 3. Recorda que....
 4. Com pots accedir a les oportunitats d'ocupació disponibles?

LA PROSPECCIÓ

Els primers passos de la teua cerca d'ocupació començaven, com recordaràs, amb un acte-anàlisi personal i professional a través del qual has arribat a conéixer les teues característiques com a "producte" en el mercat i a definir els teus objectius ocupacionals.

A partir del moment en què decideixes buscar una ocupació, has de dedicar-te a això amb el mateix esforç i rigor com si estigueres treballant. És a dir, tota la teua atenció, la teua obstinació i la teua energia han de convergir en una sola meta: aconseguir el teu lloc de treball.

Ara és el moment d'identificar les empreses o entitats que puguen estar interessades en un professional amb el teu perfil. La teua aproximació al mercat laboral és decisiva i has de fer-la de manera metòdica i sistemàtica per a no malgastar ni el teu temps, ni les teues energies. Convé que utilitzes tots els mitjans que tingues al teu abast per a dur-la a terme, ja que qualsevol d'ells pot obrir-te les portes d'alguna empresa sense oblidar els més nous o creatius que podran diferenciar la teua candidatura de les altres.

De la qualitat de la teua prospecció dependrà en gran part l'èxit del teu futur professional. Una prospecció ben feta t'aportarà tota la informació necessària per a triar l'empresa que millor respon a les teues expectatives. La campanya de cerca d'ocupació té com a finalitat evitar que vages donant tombs pel mercat laboral i adaptar-te a les necessitats que requereix el mercat. Per a aconseguir-ho has de conéixer i tindre en compte les diferents fonts d'informació sobre les empreses i les formes de contactar amb aquestes.

És important que sàpies que els llocs de treball publicats en la premsa diària i especialitzada i en els portals d'ocupació, així com els oferits pel Servei Públic d'Ocupació, agències de col·locació i empreses de contractació temporal no suposen més que un 15% de les possibilitats reals d'ocupació que existeixen i componen el denominat mercat obert. Aquestes ofertes tenen l'inconvenient de la facilitat d'accés a la informació, la qual cosa origina un gran nombre de sol·licituds i augmenta la competència entre els diferents candidats.

La majoria de les empreses no publiquen en els mitjans de comunicació les seues necessitats de plantilla. Normalment es tracta primer d'obtindre un bon candidat, bé per promoció interna bé per referències personals directes. Bona part de la teua estratègia de cerca haurà d'estar concentrada a localitzar aquest tipus de vacants, ja que en elles se centra el 85% de les possibilitats reals d'ocupació. És el mercat ocult, al qual pots arribar a través d'una xarxa de contactes i una cerca exhaustiva d'informació.

Certament, localitzar aquestes possibilitats d'ocupació resulta més difícil i requereix molt treball. El teu èxit dependrà, en bona mesura, de la tenacitat de la teua campanya de cerca i la informació que et proporcione la teua xarxa de contactes.

Precisament, amb aqueixa informació i amb les pistes que aconseguisques sobre les teues empreses diana constituiràs l'armadura de la teua estratègia de cerca d'ocupació.

LA INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Per a saber si els teus objectius professionals estan d'acord amb les empreses a les quals et vols dirigir, és necessari que dugues a terme una investigació de mercats en la qual recolliràs dades sobre: sector, subsectors, tipus, grandària, àrea d'influència, localització geogràfica, productes comercialitzats, marques, xifres de negoci de les empreses, beneficis socials, horari laboral, etc.

Organitza la informació que has aconseguit, classificant les adreces, els telèfons i els noms dels directius de les empreses que t'interessen. Registra diàriament els resultats de la teua cerca, amb la data corresponent i les dades de major importància. Aquest treball et permetrà estar sempre al dia i agilitar les teues futures accions.

No oblides que quanta més informació registres més t'acostaràs a la realitat i a l'objectiu pretés -trobar la teua ocupació-, ja que et proporcionarà un considerable valor afegit, situant-te amb avantatge enfront d'altres competidors menys informats.

De la teua investigació de mercat obtindràs una visió detallada dels camps d'actuació, requeriments, i problemàtica de les empreses.

Amb la informació recollida podràs triar les empreses potencialment contractadores o objecte del teu interés d'acord amb uns criteris realistes i estaràs preparat per a contactar amb ells.

Emprendràs la teua investigació de mercats esgotant les següents fonts d'informació:

 •     premsa diària nacional i regional,
 •     premsa econòmica,
 •     premsa especialitzada corresponent als sectors on t'agradaria exercir el teu treball,
 •     directoris d'empreses,
 •     anuaris d'empreses,
 •     publicacions dedicades a l'ocupació,
 •     col·loquis, fòrums i seminaris relacionats amb la teua futura professió,
 •     fires professionals i d'ocupació,
 •     associacions i col·legis professionals,
 •     associacions empresarials,
 •     Cambres de Comerç,
 •     internet (webs corporatives d'empreses i institucions),
 •     contactes personals,
 •     les pròpies empreses.

Ja saps on buscar la informació que necessites, ara has d'organitzar-te per a rendibilitzar els teus esforços.

RECORDA QUE...

La prospecció és una fase de primordial importància quan es busca una ocupació. Et permet:

 •     trobar les empreses en les quals podries desenvolupar la teua activitat laboral, seleccionant amb criteri les més interessants,
 •     preparar la teua candidatura, és a dir el teu curriculum vitae i sobretot les teues cartes de presentació, adaptant-la a la "cultura" de cada empresa,
 •     fer-te amb tota la informació necessària i indispensable per a superar les posteriors entrevistes de treball que tindràs amb les empreses.

 

COM POTS ACCEDIR A les OPORTUNITATS D'OCUPACIÓ DISPONIBLES?

Cada vegada existeixen més mitjans al teu abast per a accedir al mercat laboral. Hauràs de considerar totes les opcions, valorant els avantatges de cadascuna d'elles, i gestionar-les adequadament perquè t'aporten els resultats desitjats.

Manant la teua candidatura espontània, bé per correu postal, bé per e-mail. Amb aquest últim canal de comunicació podràs enviar la teua candidatura directament a la persona responsable de la contractació en l'empresa.

 • Mitjançant persones conegudes que et puguen facilitar una primera entrevista.
 • Responent a un anunci publicat en premsa.
 • Acudint a serveis especialitzats: empreses de selecció de personal, agències de col·locació, empreses de treball temporal, consultores de recursos humans, oficines d'ocupació, etc.

Acudint a fires professionals i d'ocupació, en les quals podràs contactar amb les empreses en primera persona, informar-te dels seus processos de selecció, donar-te a conéixer i entregar el teu curriculum vitae en mà. La majoria de les Universitats organitzen cada any esdeveniments d'aquest tipus.

Acudint als serveis  d'orientació i inserció professional, de les Universitats.

Acudint a les Fundacions Universitat-Empresa. La majoria compta amb programes de pràctiques en empreses, tant per a estudiants d'últims cursos de carrera com per a acabats de titular. Aquests programes han mostrat ser una excel·lent manera d'aconseguir una primera experiència professional i faciliten notablement la inserció en el mercat de treball.

Inscrivint-te en una bossa d'ocupació. Existeixen de diferents tipus: privades, públiques, sectorials, etc. Els centres de formació professional, universitats i escoles de negocis solen tindre subscrits acords amb diferents empreses i organitzacions interessades a contractar als seus millors alumnes. La majoria dels col·legis professionals i Cambres de Comerç també compten amb bosses d'ocupació.

Donant-te d'alta en un portal d'ocupació, a través del qual podràs buscar i rebre ofertes d'ocupació.


La prospecció laboral (117)