Anar al contingut principal

L'anunci

Les ofertes d'ocupació més atraients floreixen tant en les pàgines dels periòdics, revistes, com en la Xarxa, facilitant dia a dia el procés de cerca d'ocupació.

Saber llegir l'anunci és la primera aproximació al teu futur. Analitzem-ho minuciosament.

El primer contacte amb l'anunci, la raó per la qual atrau la teua atenció és, en primer lloc, el nom del lloc escrit en ell; i immediatament, el contingut d'aquest. Les empreses cuiden el disseny de l'anunci perquè articule l'anàlisi que faces d'ell, com a part d'una estratègia d'empresa reeixida, perquè ja han aconseguit que el lliges.

Analitzarem l'anunci per parts per a poder extraure-li el major suc, encara que en realitat un anunci ha de tractar-se com les peces d'un puzle, que fins que no estan totes les seues parts unides, no es veu el seu efecte.

Comencem per aïllar els tres grans tipus d'informació disponible en la majoria dels anuncis:

    l'empresa
    la descripció del lloc
    el perfil buscat
    què ofereixen

Pots aprendre molt de sobre l'empresa usant la descripció de la mateixa que a vegades precedeix a l'anunci, així com la informació referent a l'entorn immediat del lloc, que sovint està integrada en l'anunci.

Pel que fa a la descripció del lloc i al perfil buscat, estan minuciosa i adequadament detallats en el text de l'oferta i destacats. Fixa't en el to de l'anunci; si el text és molt precís en certs punts essencials, amb expressions del tipus "imprescindible" o "s'exigeix", la seua manca en la teua carrera professional serà difícil d'argumentar, mentre que si notes un to vague en l'expressió dels termes, val la pena temptar la sort. Tu mateix hauràs de valorar si creus que et va si pot ser convéncer al seleccionador.

Normalment, on l'anunci pot resultar més vague és en la part de "què s'ofereix", això és pel fet que, en moltes ocasions les empreses fan una valoració inicial del salari que oferiran, deixant una porta oberta a la negociació a l'espera del tipus de candidats que responguen a l'anunci. Deixar un marge inicial sol ser una opció de l'empresa per a optimitzar la selecció ajustant necessitats i previsions, encara que això repercutisca en la claredat de l'anunci.

Com veus, una lectura detallada de l'anunci et permet verificar a priori si aquest s'ajusta als teus interessos. Això t'ajudarà en l'optimització de la teua cerca.


L'anunci (120)