Anar al contingut principal

Questionari / Quadre de decisió

Les valoracions es realitzen basant-se en una escala de l'1 al 10.

Els totals són obtinguts fent la suma ponderada de les valoracions realitzades a les quinze qüestions.

Duració arrendament

De menys (1) a més (10)

Preu arrendament

De menys (1) a més (10)

Superfície del local

De menys (1) a més (10)

Disponibilitat/possibilitat d'aparcaments

De menys (1) a més (10)

Nivell de trànsit de vianants

De menys (1) a més (10)

Il·luminació del carrer

De menys (1) a més (10)

Necessitat o no d'obres de reforma i condicionament

De menys (1) a més (10)

Nivell d'exigència normativa i demora a l'hora d'obtindre les corresponents llicències municipals per part de l'Ajuntament de la localitat on s'ubica el local

De menys (1) a més (10)

Cost de la llicència d'obertura/activitats

De menys (1) a més (10)

Existència de competidors directes ja consolidats i amb avantatges competitius

De menys (1) a més (10)

Existència o no d'establiments complementaris

De menys (1) a més (10)

Adequació de les característiques de la clientela potencial de la zona (edat, nivell de renda) amb les característiques dels nostres productes i/o servicis

De menys (1) a més (10)

Situació residencial i demogràfica: zona en expansió

De menys (1) a més (10)

Disponibilitat/proximitat de transport públic

De menys (1) a més (10)

Qualitat de la protecció policial. Nivell de seguretat

De menys (1) a més (10)