Anar al contingut principal

Les proves de selecció

Les proves de selecció busquen informació complementària a l'entrevista de treball, avaluant en la pràctica les capacitats, actituds i aptituds de la persona candidata en relació amb el lloc de treball vacant i l'estil propi de l'empresa.

Conéixer com són les proves i preparar-les aportarà, sens dubte, avantatges significatius als candidats. D'altra banda hi ha una sèrie de consells generals per a enfrontar-te a ells:

 • Acudix descansat i relaxat.
 • Llig "molt bé" o escolta atentament les instruccions fins a estar segur d'haver-les entés.
 • Treballa de pressa per a això contesta primer als preguntes de què estigues destral i torna al final sobre els dubtoses.

PROVES DE SELECCIÓ

Els tests psicotècnics

Un test és només un mètode per reunir informació sobre una persona, d'esta manera els tests psicotècnics són instruments estandarditzats que mesuren aptituds, capacitats, aspectes de la personalitat, interessos , valors professionals, etc. Els tests psicotècnics són utilitzats pel 75% de les empreses de l'estat espanyol en els seus processos de selecció. Es tracta de tests dissenyats per a apreciar capacitats, trets de personalitat, interessos , valors personals... i avaluar si són acords amb el perfil del lloc de treball. Les proves psicotècniques es poden dividir en dos grups:

 • Test d'aptituds específiques
 • Test de personalitat.

Els tests d'aptitud

Els tests d'aptitud avaluen predisposicions naturals, innates o adquirides per verificar una operació o dur a terme un treball. Estudien factors com per exemple el raonament verbal, la creativitat, la memòria, aptituds numèriques, espacials, atenció i percepció, etc. Estos tests tenen un límit de temps per realitzar-los. Per tant, la interpretació o correcció es fa basant-se en dos criteris: els encerts i errors, i la rapidesa.

CONSELLS A TINDRE EN COMPTE AL RESPONDRE UN TEST D'APTITUD:

 • Seguir fidelment les instruccions.
 • Si hi ha alguna cosa que no s'entén de les instruccions que proporciona l'examinador/a, cal preguntar abans que es comence a comptabilitzar el temps.
 • Llegir amb atenció les preguntes i totes les alternatives que li oferisquen.
 • No es pot eixir de l'aula durant la prova.
 • Durant la resolució del test, si no s'entén una qüestió, és millor passar a les següents i tornar si queda temps.
 • En cas d'equivocació en una resposta, cal ratllar-la i marcar la resposta correcta.
 • Cal treballar tan ràpid com siga possible tenint en compte que es tracta de proves cronometrades.

Els tests de personalitat

Els tests de personalitat: avaluen aspectes com l'ansietat, l'autocontrol, la independència, les emocions, l'agressivitat, el dinamisme, la influència sobre els altres, prioritats i motivacions, etc. Es presenten en forma de qüestionaris amb un nombre considerable de preguntes i sense un temps prefixat per respondre-les. En estos tipus de prova, no hi ha respostes bones o roïnes, cada persona té unes característiques determinades i cada lloc de treball exigix també un tipus de personalitat o un altre. Per exemple, una administrativa per treballar en el departament comercial necessita uns tirs de personalitat diferents (sociabilitat, extraversió...) dels que necessita una administrativa comptable (reflexiva, tranquil·la...)

CONSELLS A TINDRE EN COMPTE AL RESPONDRE UN TEST DE PERSONALITAT:

 • No intente manipular-los per a donar una imatge determinada. Tots tenen sistemes que avaluen la sinceritat en les respostes.
 • Siga espontani, no pense massa les respostes. Si li dóna moltes voltes a la resposta i tarda molt a finalitzar el qüestionari pensaran que és una persona molt dubitativa.
 • Si cap de les alternatives que li oferixen com a resposta correspon amb la seua forma de ser, trie la que més s'aproxime.
 • En les proves de personalitat no hi ha respostes bones ni roïnes, simplement reflectixen la teua forma de pensar o actuar, sé sincer .

Ir arriba

Les proves professionals

Les proves professionals s'utilitzen per a avaluar els coneixements propis d'una professió en concret. Es poden fer en forma d'exàmens, qüestionaris tècnics, exercicis de simulació, etc. El que pretenen és esbrinar fins a quin punt saps fer tasques semblants a què hauràs de realitzar en el lloc a què aspires, o si posseïxes els coneixements mínims per a moure't bé en eixa ocupació. Poden ser:

 • Qüestionaris sobre els teus coneixements pràctics i teòrics
 • Demostracions del que saps fer.
  • EXEMPLES:
   • Examen de mecànica de l'automòbil si el lloc es desenrotlla en un taller.
   • Identificar plantes sanes i malaltes quan el lloc serà de jardiner.
   • Realitzar una carta o un escrit si el treball és d'administratiu.
   • Soldar unes canonades si optes a un treball de llanterner.

RECOMANACIONS

 • Abans de començar cal assegurar-se d'haver entés molt bé les tasques a realitzar.
 • Cal planificar les tasques en funció del temps que han donat per a fer-les. Si abans de començar, fa un esquema, la prova estarà més estructurada i serà més fàcil corregir-la.

Ir arriba

Les dinàmiques de grup

Bàsicament les dinàmiques de grup són instruments que permeten avaluar o mesurar la nostra capacitat de treball en equip Cada vegada són més les empreses que dins del procés de selecció inclouen exercicis de grup. Generalment estes dinàmiques s'organitzen per mitjà de la constitució de grups reduïts de persones en què a més dels candidats pot haver-hi personal de l'empresa. Es llança un tema de debat sobre el qual els candidats han d'opinar durant un temps limitat.

A vegades poden simular situacions professionals, però altres vegades es plantegen dilemes o inclús qüestions morals. A través de les respostes emeses, els experts avaluen la capacitat de relació, el lideratge, la col·laboració, la defensa d'idees, capacitat de diàleg, capacitat de convéncer i de persuadir, expressió verbal, argumentació...

RECOMANACIONS PRÀCTIQUES PER A PARTICIPAR

 • Procurar ser natural
 • Participar activament i contribuir al fet que el grup alcance els seus objectius
 • Extremar l'educació i la cortesia
 • No ser agressiu
 • No obstinar-se amb les idees pròpies
 • Ser considerat amb els altres
 • Buscar que el grup avance més que el lluïment personal
 • Invite a participar als candidats més callats
 • Prestar atenció al material escrit facilitat
 • Escoltar als altres amb atenció
 • Procurar aportar solucions als problemes plantejats
 • Expressar les idees amb concisió i claredat.
 • Centrar-se en el tema objecte de debat, no "anar-se'n per les branques".
 • Utilitzar un to agradable de conversació.
 • Vigilar el temps transcorregut i l'emprat en les nostres intervencions, no acaparar-lo .

No hi hi ha perfils bons ni roïns, tot depén de les característiques de personalitat que el lloc de treball requerisca.

Ir arriba

El Centre d'Avaluació (l'Assessment Center).

Encara que la seua utilització és més recent a Espanya, són cada vegada més les empreses que integren les proves de l'assessment center , o centre d'avaluació, en el seu procés de selecció, donada la seua elevada validesa predictiva. Té una duració d'un o dos dies i s'utilitza per a avaluar les competències de les persones candidates en una varietat de situacions que simulen el que podria ser treballar en l'empresa.

Les activitats que li poden proposar són molt variades i poden incloure:

 • Redactar un informe: li donaran material escrit, normalment relatiu a una activitat de l'empresa i a partir d'ací haurà de redactar un informe amb les seues recomanacions. Este exercici té un temps limitat. Avaluaran la capacitat d'anàlisi, raonament i expressió escrita.
 • Fer una presentació: davant de les altres persones candidates i/o davant del personal avaluador. Avaluaran la capacitat per a estructurar una presentació, capacitat d'expressió oral, habilitat per a parlar en públic, etc.
 • Exercici de la safata: l'activitat consistix a suposar que ja li han contractat per al lloc a cobrir, per açò, li donaran una safata plena de documents, cartes de clients, taxes, peticions d'informes, telefonades rebudes, correus electrònics, etc. L'objectiu és que realitze esta tasca en un temps limitat. Avalua la capacitat de planificació, gestió del temps, capacitat de resolució, de comunicació verbal i escrita...
 • Menjar o sopar amb directius: recorde que el seu objectiu en este moment no és menjar ni beure. Mostre una actitud positiva i optimista, que permeta pensar que pot ser agradable treballar amb Vosté. Intente recordar els noms de les persones i interesse's pel seu treball. Aprofite per a fer preguntes que li podran anar ben més avant.

Els avaluadors observen principalment el grau en què el candidat posseïx i utilitza eficaçment les competències prèviament establides com necessàries per al lloc de treball a cobrir. Algunes de les competències que queden reflectides a través d'esta metodologia són: la motivació, capacitat per a la presa de decisions, lideratge, capacitat de treballar en equip, visió estratègica, capacitat d'anàlisi, comunicació, sociabilitat, capacitat d'organització, gestió del temps, coneixements d'anglés, capacitat de negociació, orientació a resultats i gestió comercial, i orientació al client.


Les proves de selecció (125)