Anar al contingut principal

Com emprenedor

Es recomana respondre espontàniament, amb la major objectivitat i sinceritat possibles. Les primeres reaccions són les que donen resultats més encertats.

Els resultats obtinguts li serviran per a reflexionar sobre el seu perfil empresarial, podent identificar els seus punts forts i aquells que requerixen d'un desenrotllament per a la millora del seu potencial com emprenedor a l'hora d'afrontar la creació d'un establiment.

Es considera una persona curiosa? Li interessa la novetat o distint?

No

Li atrau enfrontar-se a nous reptes? Accepta i inclús disfruta amb els canvis?

No

Quan viatja a altres ciutats o països, és capaç d'identificar les diferències que hi ha respecte a la seua ciutat?

No

Es considera una persona amb propensió a assumir riscos?

No

Tendix a prendre la iniciativa en situacions complexes o conflictives?

No

Normalment és capaç de preveure i anticipar-se als esdeveniments? Sap identificar les tendències?

No

En el cas que les seues pròpies decisions estan equivocades, li importa assumir la seua responsabilitat? Accepta i aprén dels seus errors?

No

És capaç d'aprofitar experiències?

No

Es considera una persona que es relaciona fàcilment amb altres encara que no les conega

No

Es considera una persona independent i enèrgica?

No

Considera important posseir independència en el treball?

No

Habitualment, dedica les hores necessàries per a fer ben una tasca o desenrotllar un projecte?

No

Abans d'iniciar un projecte, establix per escrit els objectius concrets que pretén aconseguir?

No

Té formació i/o experiència professional en el comerç detallista?

No

Està acostumat a treballar en equip i coordinar-los?

No