Anar al contingut principal

Obligacions fiscals

Respecte a les obligacions fiscals té l'autònom col·laborador dependran de la relació laboral que es pugui establir i la retribució que percebi pel seu treball. Podem considerar dues possibilitats:

  • Si el familiar només fa labors de substitució de l'empresari (que figura d'alta en Hisenda) sense una jornada, categoria, o retribució definida, la cotització és obligatòria, però no així la seva alta en Hisenda, per la qual cosa no tindrà l'obligació de fer la declaració de l'IVA i el pagament fraccionat de l'IRPF. Per la seva banda, el propietari del negoci no els declararà com a despeses deduïbles.

Les declaracions fiscals seran presentades pel propietari del negoci. Els ingressos que el negoci genera els declararà íntegrament el titular d'aquest, independentment que el seu cònjuge o el seu fill l'atengui unes determinades hores al dia. En aquest cas no se li reconeix al familiar una retribució definida. Tampoc hi ha l'obligació de formalitzar un contracte.

  • Un altre cas seria el d'una empresa en la qual el familiar contractat com a autònom col·laborador, ocupa un lloc determinat dins de l'organització del treball del negoci amb un horari definit.

Per exemple en una acadèmia d'ensenyança en què el professor de matemàtiques és el fill de l'amo i conviu amb ell. Açò ens planteja una situació distinta, ja que ací l'autònom col·laborador té un càrrec concret, una jornada establida i una autonomia en l'exercici de la seva funció.

Encara que en aquest cas l'Agència Tributària no es pronuncia de forma clara, el lògic seria que com estem en el cas d'una relació laboral com qualsevol altra, independentment de la seva cotització en el Règim d'autònoms, el familiar ha de tindre la seva nòmina i la seva relació ha d'estar regulada per un contracte entre les parts on s'establirà la retribució. Aquesta retribució seria com la de qualsevol altre treballador, declarant els seus ingressos en el seu IRPF com a rendiments del treball. L'autònom titular, com a ocupador deu:

  • Pagar el seu salari i entregar-li la nòmina corresponent, en funció de la seva categoria professional i el conveni o acord aplicable.
  • Pagar les cotitzacions a la Seguretat Social de l'autònom col·laborador per mitjà de la presentació dels impresos corresponents (TC1 i TC2).
  • Aplicar les retencions corresponents i declarar-les en el model 111

D'altra banda, com a titular de l'activitat. Les retribucions es consideraran com a despeses deduïbles del seu negoci als efectes del càlcul del rendiment en les seves pròpies declaracions d'impostos.


Obligacions fiscals (33)