Anar al contingut principal

L'epígraf IAE

En aquest apartat podràs conèixer els epígrafs de l'IAE vigents en 2017 i seleccionar entre els distints codis d'Activitats Econòmiques el que més s'ajusta al teu negoci o empresa, diferenciant entre els epígrafs d'activitats empresarials, professionals i artístiques, amb indicacions sobre repercussions fiscals i consells en triar, incloent-hi una orientació sobre els epígrafs IAE del comerç electrònic.

QUÈ ÉS L'IAE: DEFINICIÓ

L'IAE és un impost que grava l'activitat que és exercida per treballadors autònoms o per societats. A partir d'eixe codi es generen les obligacions tributàries, ja que hi haurà activitats que estiguin exemptes de pagar l'IVA o, per exemple, que no hagin de presentar el Model 130.

El fet imposable d'aquest Impost d'Activitats Econòmiques està marcat pel mateix exercici de l'activitat i s'ha de pagar el dia 1 de gener de cada any.

Cal tindre en compte que, com a autònom estàs eximit del pagament de l'IAE, actualment només han de pagar-ho les entitats que tributen per l'Impost de Societats o de l'Impost de la Renda de no Residents que tinguin un import net de la xifra de negocis superior a 1.000.000 d'euros.

El Model 037 i l'IAE

El model 037 (Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors) és l'imprès en què, entre altres coses, li has de comunicar a Hisenda l'activitat o activitats a què com a autònom et dedicaràs, a triar de la llista d'epígrafs de l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) , tant quan et dones inicialment d'alta com en canvis posteriors.

Ho faràs en omplir en l'apartat A) del punt 6 de la pàgina 3 les caselles 403, 402 i 400 corresponents al codi i tipus d'activitat i a la secció i epígraf de l'IAE.

Però a l'hora d'identificar la teva activitat hauràs d'utilitzar el llistat amb els epígrafs de l'IAE així que hem preparat aquest article amb el llistat complet de les divisions i agrupacions que contempla l'IAE per a cada una de les seves tres seccions:

 • Primera: Activitats Empresarials (Ramaderes, mineres, industrials, comercials i de serveis)
 • Segona: Activitats Professionals
 • Tercera: Activitats Artístiques

Consells per a triar el teu epígraf IAE

Tingues en compte que la selecció de l'epígraf d'IAE té diverses implicacions fiscals, és un tema delicat que et condicionarà en el futur, per la qual cosa et recomanem comptar amb el suport del teu assessor perquè estudis bé l'epígraf que més et convé, ja que en molts casos no és tan senzill com pareix i hem vist massa autònoms que ho han fet malament i això després ha portat complicacions.

Les principals implicacions fiscals són: :

 • Les principals implicacions fiscals són: El tipus d'IVA aplicable a l'activitat o activitats que seleccions (4%, 10%, 21% o exempció).
 • Les activitats professionals han d'aplicar en les seves factures una retenció del IRPF del 15% quan facturen a empreses i altres professionals. És opcional reduir-ho al 7% en els tres primers anys de funcionament. En activitats agrícoles, ramaderes i forestals és el 2%.
 • Les activitats de comerç detallista estan obligades al recàrrec d'equivalència de l'IVA.

Altres consells que has de tindre en compte són:

 • Per a simplificar la teva declaració el recomanable és triar una sola activitat. No sempre es pot, per exemple, una artesana que fabrica roba i al mateix temps té una botiga per a vendre-la haurà de donar-se d'alta com a productora i com a comerciant detallista. Si tries més d'una activitat tracta del fet que tinguin els mateixos règims fiscals d'IVA i IRPF.
 • Simplificar en una activitat t'obliga que en facturar, l'objecte de les teves factures tingui relació amb l'activitat de l'epígraf IAE triat.
 • No totes les activitats estan incloses en el llistat oficial d'epígrafs IAE. Però hi ha diversos calaixos de sastre tipus "Altres activitats ... ncop" que et permetran incloure't en el grup adequat.
 • El llistat d'epígrafs de l'IAE està un poc desfasat, necessita una actualització com comentem en aquest post. Són nombrosos els perfils professionals comuns sense denominació específica. Destaca també la falta de classificació concreta dels perfils laborals de caràcter digital constatant d'aquesta manera l'actualització que precisa aquesta espècie de padró laboral.
 • Epígrafs IAE per a comerç electrònic: Hisenda diu que el comerç electrònic ha de classificar-se d'acord amb la naturalesa de l'activitat que realitzes, és a dir, si tens una botiga online de roba hauràs de donar-te d'alta com a comerciant detallista de moda. Si no trobes un IAE que correspongui a l'activitat, producte o servei a prestar, podràs optar per l'epígraf 665: "Comercio al detall per correu o per catàleg" en mancar l'activitat de local comercial.

Per a trobar l'epígraf que et correspon, pots identificar en aquest enllaç l'epígraf exacte que millor encaixa amb la teva activitat: LLISTAT IAE


L'epígraf IAE (27)