Anar al contingut principal

Fes el teu DAFO

QUÈ ÉS UN DAFO?

El DAFO (inicials de Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és una eina que permet a l'empresari analitzar la realitat de la seua empresa, marca o producte per a poder prendre decisions de futur.

El DAFO pot ser un bon començament quan ens plantegem un nou projecte empresarial ja que ajuda a establir les estratègies perquè aquest siga viable.

A més es pot convertir en una eina de reflexió sobre la situació d'una empresa ja creada.

L'anàlisi DAFO es divideix en dues parts:

Anàlisi interna: (Fortaleses i Febleses)

En aquesta fase es realitza una fotografia de la situació de l'empresa o projecte empresarial considerant les seues Fortaleses i les seues Febleses.

Anàlisi externa: (Amenaces i Oportunitats)

Tant les Amenaces com les Oportunitats pertanyen al món exterior a l'empresa però haurien de ser tingudes en compte bé per a superar-les, en el cas de les amenaces, o bé per a aprofitar les oportunitats que brinda el mercat exterior.

Una vegada realitzat l'anàlisi, és necessari definir una estratègia que porte a potenciar les fortaleses, superar les febleses, controlar les amenaces i beneficiar-se de les oportunitats.

PERQUÈ SERVEIX  UN DAFO?

El DAFO pot ser un bon començament quan ens plantegem un nou projecte empresarial ja que ajuda a establir les estratègies perquè aquest siga viable.

A partir de les dades introduïdes en els factors DAFO, es poden establir les estratègies més convenients per al projecte empresarial. Existeixen quatre tipus d'estratègies:

  • Estratègies Ofensives: S'obtenen relacionant Fortaleses + Oportunitats.Són estratègies de creixement: Busquen relacionar els punts forts interns i externs per a millorar la situació. Exemple: Si l'empresa és líder en un determinat producte (Fortalesa), i puja la demanda (Oportunitat), es poden emprar estratègies més agressives de vendes, promocions, etc.
  • Estratègies Defensives: S'obtenen relacionant Fortaleses + Amenaces.Són estratègies reactives: Relacionen els punts forts interns per a contrarestar les amenaces externes. Exemple: Si l'empresa és líder en un determinat producte (Fortalesa), i baixa la demanda (Amenaça), es poden crear productes nous, baixar preus, etc.
  • Estratègies Adaptatives: S'obtenen relacionant Febleses + Oportunitats.Són estratègies de reorientació: en aquest sentit, es canvia algun element en les febleses per a aprofitar les oportunitats. Exemple: Si hi ha un servei post-venda deficient, i es detecta que és alguna cosa amb gran valor en els serveis que s'ofereixen, es pot potenciar i crear una campanya publicitària per a divulgar-ho.
  • Estratègies de Supervivència: S'obtenen relacionant Febleses + Amenaces.Cerca relacionar els punts febles interns i externs per a conéixer la situació de l'empresa respecte de la competència i el mecanisme a utilitzar per a revertir aquesta situació. Exemple: davant la pèrdua de client en l'empresa i manteniment dels mateixos en empreses de la competència, s'haurien de crear noves estratègies de fidelització.

És un error comú confondre estratègies amb accions: Les estratègies no són concretes i poden incloure una o més accions.

L'EINA

Aquesta eina DAFO té el valor afegit, respecte a altres semblants, d'ajudar a prioritzar les diferents estratègies que es puguen crear i ajuda a saber en quina ordre haurien de dur-se a terme. D'aquesta manera, en funció del valor que s'assigne a cada apartat al *DAFO, les estratègies (que estaran relacionades amb aquests valors) tindran major o menor importància. L'aplicació realitza la priorització de forma automàtica

Aquesta eina requereix, per a la seua utilització, un accés autenticat ja que permet guardar els DAFO realitzats.

Els DAFO creats per cada usuari es poden imprimir, editar, modificar i esborrar.

L'usuari pot valorar la importància de cadascun dels factors que componen la seua anàlisi, assignant a cada factor una valoració d'acord amb la rellevància que atorgue al mateix dins del seu projecte empresarial.

La valoració l'ajudarà a prioritzar les diferents estratègies i determinar l'ordre en el qual hauria d'abordar cadascuna d'elles. Aquesta eina realitzarà la priorització de forma automàtica en funció dels valors assignats per l'usuari.

És aconsellable que tant en l'anàlisi interna com en l'extern siga realista i tracte de reflectir la realitat de l'empresa o del projecte empresarial, per a poder establir una bona estratègia d'actuació.

A més, de cara a realitzar una anàlisi més objectiva, pot ser interessant recaptar informació del que altres persones pensen de la seua empresa o projecte.

 VORE UN CAS PRÀCTIC I ACCEDIR A LA FERRAMENTA


Fes el teu DAFO (9)