Anar al contingut principal

El currículum vitae

Què és?

Després de la publicació d'una oferta laboral, la primera notícia que rep una empresa d'una persona candidata és la carta de presentació i el currículum. Les estadístiques mostren que el 75% de les candidatures són descartades pel currículum abans d'arribar a la fase de l'entrevista, de manera que el currículum es converteix en un document molt important que s'ha de cuidar especialment. El currículum és un document que conté la informació personal i professional necessària sobre la persona candidata, destacant tot allò positiu i valuós. Resumeix en poques fulles qui eres, tu historial acadèmic i professional, els teus assoliments, les teues habilitats. És com la teua "fitxa" de l'activitat de la teua vida, amb l'avantatge que eres tu qui ho escriu. Però no oblides que tu ho saps tot sobre tu, però l'ocupador/a ho desconeix tot, i és a través del currículum on aquest es farà una idea de la teua trajectòria. Perquè això siga així, el currículum ha de ser breu, concís, ben fet, comprensible i organitzat.

Anar a dalt

Consells per a redactar un bon currículum

 • ES BREU, procura que el teu CV no sobrepasse dos folis a doble espai i per una cara.
 • Empra un LLENGUATGE DIRECTE.
 • Usa FRASES SIMPLES, sense verbs compostos, sense tecnicismes.
 • NO ESCRIBA FRASES INÚTILS que no aporten res a la seua candidatura.
 • PERSONALITZA els teus CV. A cada lloc el seu currículum específic. Adapta el seu historial al lloc que optes ressaltant aquells aspectes relacionats amb aquest, sense falsejar les dades.
 • Reflectisca en el currículum que COMPLEIX LES EXIGÈNCIES del lloc de treball
 • Cuida l'ORTOGRAFIA i gramàtica. Repassa el text quantes vegades siga necessari.
 • Es CLAR. No deixes dades a l'atzar, explica tot el que has descrit.
 • Mantingues un ORDRE. El CV ha de tindre un ordre. El teu només tindrà 1 minut o poc més de l'atenció del seleccionador/a per a ser triat o ser rebutjat entre desenes de CVs.
 • CUIDA LA PRESENTACIÓ. El teu CV, ha de cridar l'atenció a colp de vista, ja que l'els seleccionadors no es poden parar a analitzar cada CV.
 • Usa els FORMATS DE LLETRA estratègicament per a ressaltar els més importants. (subratllat, negreta i cursiva)
 • POSA DATA al teu CV, això fa l'efecte d'actualitat.
 • Utilitze PAPER DE BONA QUALITAT , grandària DIN A-4.
 • Utilitze MARGES AMPLIS I APARTATS BEN DIFERENCIATS.
 • Destaque el NÚMERO O NÚMEROS DE TELÈFON en el qual se li pot localitzar.
 • Escriu-ho A ORDINADOR llevat que en l'oferta s'especifique que els escribes a mà.
 • Si en la teua trajectòria formativa o professional hi ha alguna cosa que creus que no t'afavorirà, no l'amb el lloc de treball que sol·licites.
 • Si cal adjuntar una FOTOGRAFIA, procura que siga RECENT I DE QUALITAT
 • Acompanya sempre el currículum amb una CARTA DE PRESENTACIÓ

Anar a dalt

Aspectes a evitar

 • EVITA EL LLENGUATGE COL·LOQUIAL en frases com : "treballe de ...". Evita expressions ambigües i poc precises.
 • NO USES EL MATEIX CV per a tots els llocs als quals et presentes.
 • NO ESMENTS HABILITATS o AFICIONS que res tenen a veure amb el lloc al qual aspires i que poden rebaixar el teu nivell professional.
 • NO REFERIR-SE A PUNTS CONFLICTIUS COM:
 • has estat aturat/a, pots utilitzar el CV funcional.
 • has sigut acomiadat/a. Pots aclarir-ho en l'entrevista.
 • has tingut algun suspens. Limita't a indicar el nivell d'estudis més alt que vas realitzar.
 • NO UNFLES el teu CV, això redueix la importància dels elements més destacables, emboliques a la persona que t'aquesta entrevistant i pot crear incoherències i/o contradiccions. Sé clar/a i escarit/a.
 • No al·ludisques a QÜESTIONS SOBRE CREENÇA religiosa, afiliació política, militància sindical.
 • No uses FRASES EN PASSAT.
 • EVITA L'ÚS DE LA PRIMERA PERSONA "Jo...". Si t'interessa ressaltar o referir-te més extensament a algun aspecte particular, com les funcions generals que exercies en un lloc, pots parlar en primera persona en aquesta part.
 • No faces referències a TEMES SALARIALS.
 • Cal evitar posar CURRICULUM VITAE en la part superior.
 • No RELACIONS TOTS ELS CURSOS i seminaris al fet que s'ha assistit. Indique només els més significatius i rellevants per a l'oferta.
 • No faces REFERÈNCIES A TERCERES PERSONES

Anar a dalt

Estructura i continguts del Currículum

A. DADES PERSONALS

 • Nom complet: Ressaltat amb majúscules o amb negreta.
 • NIF/ DNI/ NIE
 • Adreça: Direcció completa. (Inclòs el Codi Postal i província).
 • Telèfon: Deixa un telèfon on se't puga localitzar a qualsevol hora.
 • Data de naixement: Has d'incloure la teua edat entre parèntesi per a evitar-li càlculs al lector. "Fes sempre el possible per a facilitar la lectura del teu currículum".
 • Permís de conduir i vehicle: Aquest és un factor important perquè pot ser que hages d'usar cotxe per a desplaçar-te al treball, o el treball requerisca de l'ús de cotxe.
 • Fotografia: No està de més, encara que no és necessari que envies una fotografia si no se sol·licita en l'anunci. Si no disposes del teu fotografia en format dígital, has de pegar-la en la part superior dreta de la primera fulla, i pots enviar fotocopies color si són de bona qualitat.
 • Discapacitat: Si tens alguna minusvalidesa has d'indicar el tipus, grau i si necessites d'alguna adaptabilitat, aquesta dada és important perquè existeixen ajudes públiques per a la contractació de persones amb minusvalideses. Si tens dubtes sobre si posar en el teu currículum la minusvalidesa que posseeixes, demana consell a un expert.

B. FORMACIÓ

 • Formació reglada. Assenyala els estudis reglats (oficials) realitzats i títol obtingut, Centre, localitat i data d'inici i finalització dels estudis. En aquest apartat reflecteix el màxim grau que hages aconseguit. No esmentes estudis inferiors llevat que et siga requerit. És a dir, si has fet Formació Professional, no al·ludisques als estudis primaris. Si tens estudis superiors o Formació Professional, és irrellevant on vas estudiar el batxillerat o l'ESO. Si has realitzat estudis a l'estranger, indcalos. Normalment s'ha d'indicar la data de començament i finalització dels estudis, però si hi ha hagut irregularitats, escriu només l'any que vas aconseguir el títol.
 • Formació complementària. Encara que els estudis superiors o tècnics són fonamentals, també ho són els cursos o seminaris que hages pogut realitzar i que tinguen relació amb el lloc al qual accedeixes. Aquest tipus de cursos es poden incloure en un apartat anomenat "Formació Complementària" de manera resumida, encara que ressaltant els que poden estar relacionats amb el lloc al qual et presentes.
 • Idiomes. Indica que idiomes coneixes i el nivell d'expressió o coneixement que posseeixes d'ells, oral i escrit (indica títols, si els tens). En aquest apartat pots incloure estades i cursos a l'estranger. Quant al valencià, existeixen tres nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, aquests són: elemental, mitjà, superior. En anglés pots al·ludir a: coneixements bàsics, "first certificate" o "proficiency".
 • Informàtica. Aquest punt pot ser essencial per a poder trobar treball i exercir les funcions d'alguns llocs, en moltes ocupacions és suficient un coneixement bàsic. En general totes les ocupacions que manegen algun tipus d'informació requereixen de coneixements d'Ofimàtica (informàtica aplicada a l'oficina) i Internet. Has d'especificar si coneixes Windows o Mac i els Programes, aplicacions, etc.: processador de textos, fulls de càlcul, bases de dades, etc. I per descomptat has d'indicar si domines l'enviament de correu electrònic, la navegació per Internet i programes relacionats.

C. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Has d'indicar el nom i activitat de l'empresa, data durant les quals vas treballar, funcions, assoliments, etc. Dona el màxim de detalls. Si l'últim lloc on vas treballar és important, rellevant i atractiu, és millor posar-lo el primer dins de l'historial professional (en ordre cronològic invers). En canvi, si els teus primers llocs van ser els més destacats, seria preferible, indicar l'historial en ordre cronològic normal. Si no tens molta experiència, indica les activitats que has realitzat durant els teus estudis: cambrer/a, venedor/a, entrenador/a, és a dir, totes aquelles activitats que puguen descriure la teua personalitat i que per descomptat, guien a l'ocupador/a per a fer-se una idea del candidat/a, com són les practiques en empresa, treballs de vacances, eventuals, treball voluntari (no remunerat) en associacions, etc., sobretot si són rellevants al lloc sol·licitat. Poden dir molt de tu.

D. ALTRES DADES D'INTERÉS
En aquest apartat pots incloure dades que aporten informació rellevant al teu perfil, metes professionals, assoliments de qualsevol tipus, com per exemple: Activitats complementàries, aficions, esports que practiques, pertinença a algun club o associacions, treball voluntari, etc. Procura sospesar si les activitats ressenyades poden afavorir-te, sobretot si estan relacionades d'alguna manera amb el lloc al qual et presentes. Pensa que pensarà de tu el seleccionador/a, en la seua mentalitat. Totes aquestes dades pots incloure'ls en un apartat de "ALTRES ACTIVITATS" que anirà en últim lloc, després dels estudis i experiència laboral. Referències. No les inclogues si no són requerides. Pots utilitzar la formula: "Es facilitaran referències en cas de ser sol·licitades". En aquest cas, assegura't que les persones que cites informaran favorablement sobre tu. Si inclous alguna persona has d'avisar-la abans per a demanar-li el seu consentiment. Indica el seu nom i cognoms domicilie, telèfon i professió o càrrec que ostenta. Disponibilitat. Pots al·ludir a la teua disponibilitat a viatjar si el lloc al qual optes l'exigeix, i a canviar de residència. El CV finalitza sense més, sense frase, comiats, signatures o qualsevol altra indicació. Intenta ajustar la pàgina perquè no sobre molt d'espai en blanc al final.

VEURE VÍDEO "COM ELABORAR I REDACTAR UN CURRÍCULUM"

Anar a dalt

Tipus de Curriculum vitae

Cronològic: Aquest CV presenta els apartats de "experiència professional" i "estudis" començant pel més antic i acabant en el més recent, de manera progressiva.

PROS
 • Mostra el teu "historial" de manera que permet veure la teua progressió a través del temps. El teu recorregut professional.
 • La presentació cronològica ofereix l'esquema ideal per a la ulterior entrevista personal.
 • Continua sent el model més clar i senzill.

CONTRA

 • També mostra si has sigut inestable en els treballs, la duració en aquests, i si hi ha hagut períodes d'atur.
 • No és molt recomanable aquest model quan l'experiència laboral és variada i discontínua.

VEURE VÍDEO CURRÍCULUM CRONOLOGICO

Invers: Comença per l'últim remuntant-se fins a la primera activitat. Té l'avantatge de destacar l'últim que has realitzat, que pot resultar molt interessant si té a veure amb el lloc al qual aspires.

Funcional: L'ordre no és el temps en què vas realitzar l'activitat, sinó que es mostren les activitats similars juntes.

PROS
 • Per al seleccionador/a té l'avantatge de proporcionar-li un coneixement ràpid de la teua formació i experiència en un àmbit determinat.
 • Agrupa tasques i activitats per àrees professionals.
 • Les llacunes i períodes en atur passen desapercebuts.
 • És útil quan has tingut molta experiència.

CONTRA

 • No és molt recomanable aquest model quan l'experiència laboral no és molt extensa. Si no et sobra experiència, és millor usar el Currículum Cronològic.

VEURE VÍDEO CURRÍCULUM FUNCIONAL

ALTRES TIPUS DE CURRÍCULUM

Anar a dalt

Valora el teu Currículum

Et proposem una sèrie de preguntes perquè valors el teu CV.:

 • Has revisat l'ortografia i sintaxi?
 • És el teu CV clar, concret i concís?
 • Vas redactar el CV per al lloc específic que pretens en enviar-lo i pensant en l'entrevista posterior?
 • Has cuidat la presentació: paper, impressió, estil, enquadraments, etc.?
 • Té el teu CV ben indicades les diferents parts que es compon?
 • Es llig amb facilitat?
 • S'indica clarament el teu objectiu professional i la teua titulació principal?
 • Són vertaderes totes les afirmacions?
 • És la fotografia adjunta, de bona qualitat, recent i fa l'efecte que eres optimista i dinàmic/a?

Anar a dalt

Recomanacions per a l'enviament del Currículum Vite per e-mail

 • L'extensió del CV com a arxiu adjunt ha de ser breu, sense abusar de negretes, subratllats, etc.
 • Els dissenys han de ser senzills, sense gràfics, ni imatges.
 • No és convenient enviar fotografia i molt menys en arxiu a part.
 • Si te la sol·liciten utilitza el format jpg.
 • No inclogues imatges en format bmp.
 • Mai incloga macros en el document.
 • No acompanyes el document amb arxius executables (*.exe).
 • En Assumpte, escriu els teus cognoms i nom.
 • En Assumpte, ha d'incloure la referència de l'oferta en el cas que estiga enviant el seu CV en contestació a una oferta.
 • Si envies el document com a arxiu adjunt, denomina'l amb els teus cognoms i nom, evitant d'aquesta manera generalitats del tipus CV.doc, que poden confondre i no identificar clarament el teu CV respecte a altres candidats.

Anar a dalt

Exemples i aplicacions en línia per a la seua elaboració

 

MODELS DE CURRÍCULUMS
Currículum cronològic EXEMPLE AUTORRELLENABLE
Currículum invers EXEMPLE  
Currículum funcional EXEMPLE AUTORELLENABLE

 


El currículum vitae (123)