Anar al contingut principal

Avís legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

Aquest lloc web ha sigut desenvolupat i és propietat de l'empresa Sernutec, Serveis i Noves Tecnologies, S.L. (d'ara en avant Sernutec).

SERNUTEC comercialitza aquest lloc web en modalitat de "Programari com a Servei", sent Agència d'ocupació d'Onda, un dels licenciatarios d'aquest.

La informació publicada en aquest lloc web, és actualitzada conjuntament entre els serveis de documentació de Sernutec i Agència d'ocupació d'Onda.

Agència d'ocupació d'Onda actualitza la informació de caràcter local i referida al seu àmbit geogràfic d'actuació.

Sernutec per part seua, publica la informació de caràcter general i/o d'àmbit nacional.

Sernutec amb CIF B97120109 té la seua seu social al carrer Mestre Miguel Buendía, 12, 46113 - Montcada (València).

Si vol contactar amb Sernutec, pot fer-ho bé mitjançant correu postal, en l'adreça indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a l'adreça sernutec@sernutec.com.

Agència d'ocupació d'Onda té CIF i seu social en Centre de formació per l´ocupació Monteblanco C/ MAYOR, 32, 12200 - Onda(Castellón)

Si vol contactar amb Agència d'ocupació d'Onda, pot fer-ho bé mitjançant correu postal, en l'adreça indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a l'adreça prospector@onda.es

El principal objectiu d'aquest lloc web és poder-li prestar i oferir-li serveis d'utilitat, relacionats amb l'ocupació i l'autoocupació.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web pel servei de documentació de Sernutec, són propietat de Sernutec. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del propietari.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web per Agència d'ocupació d'Onda, són propietat de Agència d'ocupació d'Onda. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del propietari.

Per a accedir a alguns dels serveis que ofereix aquest lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal a través de formularis habilitats a aquest efecte.

En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que mitjançant l'emplenament dels esmentats formularis, les seues dades personals seran incorporats als fitxers de Agència d'ocupació d'Onda, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir-li serveis d'utilitat relacionats amb l'ocupació i autoocupació.

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, en qualsevol moment mitjançant email a Agència d'ocupació d'Onda o en la direcció prospector@onda.es

L'informem que no podem assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'aquest lloc web.

Amb els límits establits en la llei, no s'assumirà cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d'Internet.

Els continguts i informació publicats en aquest lloc web, no són vinculants, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d'un servei oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'aquest lloc web, poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, no podem assumir responsabilitats pel contingut que puga publicar-se en elles.

Avís legal (v2.0)