Anar al contingut principal

Microcrèdits

Els microcrèdits socials són operacions de préstec de xicoteta quantitat dirigides a finançar projectes d'autoocupació promoguts per a persones que pateixen exclusió financera, simplement a través de garanties personals o el suport al projecte per part d'altres persones, sense necessitat d'aval.

Existeixen entitats financeres, que en col·laboració amb l'Administració Local, Autonòmica, Associacions, ONGs…. a través de convenis duen a terme programes de microcrèdits socials que permeten obtindre finançament per als seus projectes empresarials a persones que no tenen accés en els canals tradicionals de finançament.

Per regla general, pot ser beneficiària qualsevol persona que, amb l'objectiu de desenvolupar un projecte empresarial d'autoocupació, tinga dificultats per a accedir als crèdits habituals del sistema financer, especialment els següents grups de població:

  • Llars monoparentals
  • Població immigrant
  • Persones majors de 45 anys
  • Dones
  • Discapacitats o aturats de llarga duració

Les característiques dels microcrèdits varien en funció de l'entitat concedent, encara que solen tindre terminis relativament curts de devolució (4 o 5 anys, amb possibilitat de manca), les comissions són reduïdes, i solen fixar-se imports màxims.

L'entitat finaciera que porta més temps oferint aquest tipus de finançament preferent és Microbank, però també pots esbrinar si existeixen altres entitats financeres en el teu entorn que proporcionen microcrèdits per a emprenedors/as.


Microcrèdits (64)