Anar al contingut principal

Bonificacions i ajudes a la contractació

SOL·LICITUD D'AJUDES 2024

Pimes i establiments

Ajudes destinades al Programa de modernització del comerç: Inversions Fons Tecnològic - PYMES, durant l'exercici 2023 (CMYTEC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Comerç.(TERMINI FINS AL 22 DE SETEMBRE DE 2023)

L'objecte d'estes ajudes és finançar inversions en desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses (PYMES), durant l'exercici 2023*, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, garantint la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució, fent a les empreses més competitives i resilients.

Ajudes CREA COMERÇ a la pyme comercial per a l'exercici 2024 (CMMOPY). Comerç. (TERMINI: 15-01-2024 – 09-02-2024)

 • Inversions en equipament, obres i instal·lacions per a l'establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic
 • inversions per a equipament per a l'exposició, l'emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l'establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc.
 • Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l'establiment
 •  La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment en un període de tres anys.
 • Per als  establiments situats o que s'implantaran en la Comunitat Valenciana

Ajudes a persones i pymes artesanes per a donar suport a la modernització i la millora de l'equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans, per a l'exercici 2024 (CMIART). Artesania (TERMINI 15-01-2024 – 09-02-2024)

 • La inversió  en equipament  no pot ser inferior a 2.000 euros.
 • L'ajuda podrà aconseguir fins al 75% de la inversió amb un límit de 30.000 euros per establiment o taller al qual estiga vinculat l'activitat, en un termini de 3 anys.

Ajudes FOMENT ARTESANIA a pymes per a l'exercici 2024 (CMAPY4). Artesania(TERMINI: de 15-01-2024  fins a 09-02-2024)

 • Participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana
 • Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca així com els d'incorporació de disseny en la definició i execució del producte.
 • Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web
 • Accions de promoció de producte
 • Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici

Ajudes CREA COMERÇ RURAL a la pyme comercial (municipis de menys de 1000 habitants), per a l'exercici 2024 (CMRUPY). Comerç(TERMINI de 15-01-2024 – 09-02-2024)

Inversions en equipament per a l'establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, vinculada a l'establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, en els establiments situats o que s'implantaran en els municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana. Estos establiments podran estar situats en espais multiservici de propietat pública o privada.

Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pyme comercial per a l'exercici 2024 (CMIAPY). Comerç(TERMINI 15-01-2024 – 09-02-2024)

 • Finançar les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat.
 •  Finançar les despeses corrents de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.

Ajudes CREA MERCATS a la pyme comercial (mercats de venda no sedentària), per a l'exercici 2024 (CMSEPY). Comerç(TERMINI TANCAT (15-01-2024 – 09-02-2024))

Es consideraran susceptibles de rebre suport, per a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d'autorització municipal per a això, les inversions en l'adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i venda de productes d'alimentació; en este cas, han de complir la normativa vigent en matèria mediambiental.

ENTITATS LOCALS

Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2024 (CMDAFC). Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC). Comercie (TERMINI 15-01-2024 / 09-02-2024)

 • Coordinació i realització d'accions promocionals del comerç i l'artesania en les àrees comercials urbanes, museus i altres espais expositius d'artesania, i en els mercats municipals i de venda no sedentària, inclosa la promoció de l'AFIC. 
 • Accions de sensibilització, diagnòstic, assessorament i acompanyament a la pyme comercial en la seua transformació digital
 • Actualització i manteniment de programes i eines telemàtiques de gestió.
 • Assistència del personal tècnic AFIC a accions tècniques i formatives d'interés per al sector comercial (únicament despeses de transport, allotjament i manutenció).

Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2024 (CMPFER). Fires comercials. Comerç. (TERMINI 15-01-2024– 09-02-2024))

Suport l'organització i realització d'un certámen firal: despeses externes en lloguer, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions fixes o mòbils necessàries per a la realització, publicitat en mitjans de comunicació (inclosos les despeses de disseny, producció i edició), i en retolació, senyalització , megafonia, vigilància, seguretat i neteja directament vinculades a la celebració del certamen.

Ajudes a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a incentivar la realització d'accions de promoció del comerç i l'artesania local, en les àrees comercials urbanes, mercats municipals i mercats de venda no sedentària, incloent-hi els bons de comerç, per a l'exercici 2024 (CMPROM). Comerç (15-01-2024 – 09-02-2024))

Realització d'accions de promoció del comerç i artesania local en les àrees comercials urbanes, mercats municipals i mercats de venda no sedentària, de foment del consum en el comerç local, inclosos els bons de comerç, així com les despeses corrents en la implantació d'una plataforma de venda en línia.

Tornar Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2024 (CMAYES). Infraestructures comercials municipals. Estudis. Comerç(TERMINI 15-01-2024 – 09-02-2024))

Suport la realització d'estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai urbà de concentració comercial

Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2024 (CMMOAY). Infraestructures comercials municipals. Inversions en mercats i àrees urbanes de concentració comercial. Comerç (TERMINI 15-01-2024 –  09-02-2024)

 • Renovació de mercats municipals, mitjançant la introducció o millora d'equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial, així com la reforma, incloent-hi les obres.
 • Adaptació de l'àrea contigua dels mercats municipals o d'àrees urbanes de concentració comercial
 • Adaptació de les infraestructures necessàries per a l'exercici de la venda no sedentària, mitjançant la introducció o millora d'equipament o d'instal·lacions o obres

Ajudes a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats en matèria de consum durant l'exercici 2024 (COMICC). Consum (TERMINI 15-01-2024 –  09-02-2024)

 • Activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements de consum
 • Servici d'informació i atenció als consumidors/as
 • Activitats dirigides a l'adhesió d'empreses/comerços/professionals a les juntes arbitrals de consum amb seu en la Comunitat Valenciana
 • Centre de Recursos.
 • Actualització i manteniment de programes i eines telemàtiques de gestió.

Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2024 (CMARTY). Espais expositius permanents d'artesania. Artesania (TERMINI 15-01-2024 –  09-02-2024))

DECRET 242/2022, de 30 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a actuacions de modernització, implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica i sostenibilitat del comerç i l'artesania. [2022/13129]

CONCESSIÓ D'AJUDES 

Concessió d'ajudes en matèria de comerç

Concessió d'ajudes en matèria d'artesania

Concessió d'ajudes en matèria de consum

ALTRES AJUDES 

CERCADORS


Bonificacions i ajudes a la contractació (65.1)