Anar al contingut principal

La teua idea

Es recomana respondre espontàniament, amb la major objectivitat i sinceritat possibles. Les primeres reaccions són les que donen resultats més encertats.

Els resultats obtinguts li serviran per a reflexionar sobre el seu perfil empresarial, podent identificar els seus punts forts i aquells que requerixen d'un desenrotllament per a la millora del seu potencial com emprenedor a l'hora d'afrontar la creació d'un establiment.

Té notes escrites on explica i detalla el seu projecte empresarial?

No

Començar l'activitat i tindre guanys, no és el mateix està d'acord?

No

Cada negoci té un moment i un lloc oportú. Ha tingut en compte esta afirmació?

No

Està realment segur que hi ha llegao el moment adequat per a dur a terme la seua idea de negoci?

No

És la idea nova?

No

La idea respon a la seua necessitat que té possibilitats reals de tindre demanda? S'han identificat les necessitats que el nou projecte satisfarà als potencials clients?

No

Disposa de suficient finançament per a cobrir l'etapa d'inici de la seua idea de negoci? (6 primers mesos)

No

Ha realitzat algun tipus d'estimació de les necessitats financeres per a la inversió necessària a l'inici del negoci, així com el càlcul dels possibles beneficis a obtindre?

No

Ha establit algun contacte, sol·licitat alguna opinió, que li haja reafirmat en el seu convenciment quant al futur del seu projecte?

No

Valora la reacció del altres ant la seua idea?

No

Si una persona pròxima li proposara invertir en un projecte idèntic a què s'està plantejant, ho faria sense dubtar-ho?

No

Coneix amb profunditat el producte i/o servici que serà la base del seu negoci? Ha definit les característiques?

No

A l'hora de desenrotllar la seua idea, ha tingut en compte la informació transmesa pels futurs proveïdors?

No

Li pareix important fer un Pla de Negoci i Viabilitat?

No