Agència de col·locació autoritzada nº 1000000098
Seguix-nos en...

Entrar


Qué requeix el mercat laboral ahui?

Fruit de l'evolució del mercat laboral hi ha un factor a tindre en compte dins del redactat en les ofertes d'ocupació i és que en la majoria dels casos s'especifica quina titulació fa falta per a exercir el lloc vacant (en este tipus d'ofertes es requerix més el títol), però hi ha altres ofertes en què es considera més important la formació específica per a eixe treball que una formació acadèmica adequada (són el tipus d'ofertes que requerixen més de l'experiència del candidat).

El que juga a favor de les dites titulacions i facilita la immersió dins del mercat laboral, és que la majoria són polivalents i permeten l'accés a una gran varietat de funcions.

Els requisits que es demanen en les ofertes d'ocupació són els següents:

 • Pel que es referix a Idiomes: El 80% de les ofertes d'ocupació requerix el domini d'una llengua estrangera. L'anglés és l'idioma més valorat, seguit del francés i l'alemany. La importància d'una llengua és major si es vol accedir a un lloc de responsabilitat. Hui en dia està creixent la importància dels idiomes com a element diferenciador, a causa de la internacionalització de mercats.
 • Quant als estudis de postgrau: És valorat sobretot per a llocs de director o gerent i encara que per als altres llocs no és un requisit indispensable, no obstant això, és ben valorat.
 • Quant al nivell informàtic: Hui en dia la societat de la informació es mou a través de sistemes computerizats i interconnectats entre si, el que fa que per a accedir a la dita documentació es requerisquen d'uns mínims coneixements informàtics.
 • Quant a l'edat: Lògicament, conforme s'incrementa la categoria professional, es produïx un augment de l'edat. No obstant això, és interessant veure com per a llocs equivalents de distintes àrees funcionals es requerix una edat diferent. Els empresaris preferixen els directors comercials jóvens, amb una edat compresa entre els 30 i 45 anys; mentres que per a ser director d'administració es preferix els candidats des de 35 a 45 anys.

Dins d'este barem que comprenen els dits factors el que més podem veure en la publicació de les ofertes d'ocupació és:

 • Titulats Universitaris.
 • Alt nivell d'anglés i, si és possible, un altre idioma de la Unió Europea.
 • Una experiència de 2 anys com a mínim.
 • Es valora la realització de pràctiques en empreses, sobretot, a Europa.
 • Habituat a l'ús de ferramentes ofimàtiques.
 • Mobilitat geogràfica a nivell internacional.

Però potser el més valorat hui en dia degut a la seua gran eficàcia per al bon desenrotllament organitzacional són un conjunt de competències denominades habilitats interpersonals, les quals estan englobades dins de la Intel·ligència Emocional.

La Intel·ligència Emocional és dos vegades més important que les destreses tècniques o el Coeficient Intel·lectual que determina les habilitats per a les ciències exactes, la comprensió i la capacitat d'anàlisi reflexiva, el raonament espacial, la capacitat verbal i les habilitats mecàniques. No obstant això, en el món empresarial s'està començant a tindre en compte i a valorar més la denominada Intel·ligència Emocional, que determina com ens manegem amb nosaltres mateixos i els altres.

La Intel·ligència Emocional és un conjunt de destreses, actituds, habilitats i competències que determinen la conducta d'un individu, les seues reaccions, estats mentals, etc..., és la capacitat de reconéixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de manejar adequadament les relacions.

El món laboral està canviant, i ja no es pot parlar d'una única professió, o d'un treball en la mateixa empresa per a tota la vida; hui en dia es parla de "ocupabilitat", que és la capacitat d'una persona d'aportar valor a l'organització, i açò ja no s'aconseguix només amb un CI d'alt nivell, sinó que és necessari desenrotllar un Coeficient Emocional amb qualitats com: constància, flexibilitat, optimisme, perseverança, etc...

Hi ha 2 factors característics dins del mercat laboral:

 • Hui en dia el mercat laboral és canviant i competitiu.
 • Per a sobreviure a això, el que tot empresari busca és subsistir, per la qual cosa vol que el seu compte de resultats siga positiva.

Per este motiu, tot empresari que vullga obtindre beneficis i estar immers en este mercat tan canviant, ha d'elaborar una estratègia guanyadora, que siga beneficiosa per a la subsistència de l'empresa, per tant, només li queda comptar amb l'actiu amb més potencial de què disposa: LA PERSONA.

Això implica traure el màxim profit d'ella, individualment, i poder-ho aplicar en una organització. Una empresa o institució està composta per diferents departaments, està estructurada per parts que formen un tot, i per al seu funcionament correcte és necessari que funcionen els seus departaments, i per descomptat les persones que el formen , però el més important, no és que funcionen correctament per separat, sinó entre elles també, que eixa organització funcione com a equip. Per a això, els empresaris busquen un desenrotllament adequat de les persones que formen la seua plantilla, ja que són les úniques que podran encaminar l'empresa cap a l'èxit.

Per tant, la qualitat diferenciadora entre les persones, no sols partirà del seu coneixement sobre la funció, sinó de les habilitats interpersonals que tinga per a poder treballar junt amb un altre tipus de persones. Així doncs, el que buscarà l'empresari en els seus empleats seran habilitats interpersonals, com: empatia, assertivitat, expressió emocional, o resolució de conflictes.

Per estes 4 competències s'entén:

 • Empatia: Mostrar sensibilitat cap als sentiments i preocupacions d'altres persones des del seu punt de vista, apreciant la diferència sobre com senten els altres diverses situacions, seria veure les coses tal qual ho veuen els altres. És el que col·loquialment es diu: posar-se en el lloc de l'altre.
 • Expressió emocional: Capacitat d'exterioritzar els propis sentiments i compartir-los amb els altres.
 • Resolució de conflictes: Capacitat per a escoltar, analitzar i conciliar punts de vista trobats, tenint en compte les necessitats altres persones.
 • Assertivitat: Afirmar sense complexos, de forma constructiva i defendre els propis drets sense tractar d'invadir als altres, seria fer una crítica constructiva i no destructiva.

Estes habilitats són les que s'han de desenrotllar per a treballar en equip, són les habilitats que promouen la proximitat i la intimitat, i en definitiva, permeten expressar els nostres desitjos, inquietuds, de forma oberta, directa i franca, tenint en compte les necessitats d'altres persones i aconseguint acords satisfactoris per a ambdós parts en les millors condicions possibles.

Tot això és necessari per a desenrotllar la COMUNICACIÓ, o en tot cas, establir un procés de feedback en una empresa, tot el món forma part del sistema, i el feedback és l'ànima de l'organització, l'intercanvi d'informació permet que la gent sàpia si està fent bé el seu treball o si al contrari, ha de millorar-lo , efectuar alguns canvis o reorientar-lo per complet.

Finalment, podria anomenar la sort, que podria dir que és un factor que també influïx, però no cal confondre's, ja que la sort es busca.

672105200
Centre de formació per l´ocupació Monteblanco C/ MAYOR, 32
12200 - Onda
(Castellón)
prospector@onda.es
CSS XHTML