Anar al contingut principal

El teu coneixement del mercat

Es recomana respondre espontàniament, amb la major objectivitat i sinceritat possibles. Les primeres reaccions són les que donen resultats més encertats.

Els resultats obtinguts li serviran per a reflexionar sobre el seu perfil empresarial, podent identificar els seus punts forts i aquells que requerixen d'un desenrotllament per a la millora del seu potencial com emprenedor a l'hora d'afrontar la creació d'un establiment.

Hi ha establiments que operen en el mateix sector i/o activitat oferint productes o servicis semblants a què pensa vendre o prestar?

No

Ha estudiat la competència i detectat els punts forts i dèbils respecte a ella? Ha detectat els elements diferenciadors que puguen aportar major valor afegit als seus productes/servicis?

No

Coneix amb detall com actuen els establiments que competixen en el mercat o sector en què pretén introduir-se: preus, formes de pagament i cobrament...?

No

Si no disposa d'esta informació, sap com aconseguir-la de forma fiable?

No

S'han identificat els possibles proveïdors que intervindrien en la posada en marxa (inversions, existències, subministraments,...)?

No

És capaç d'interpretar la informació, estadístiques o altres dades de caràcter general de forma útil per a treballs concrets?

No

Està plenament convençut que pot obrir-se camí en el mercat actual amb el seu producte i/o servici?

No

Si haguera de definir la situació del mercat o sector que correspon al seu negoci, diria que està en crisi o en creixement?

No

Disposa de fonts d'informació on obtindre dades sobre l'evolució i tendència del mercat en què es va a introduir?

No

Donada l'actual situació econòmica, creu que és el moment més adequat per a posar en marxa el seu negoci?

No