Anar al contingut principal

El Suprem avala que els fixos discontinus tinguen una altra ocupació quan estan inactius

09/07/2024

La fallada dona la raó a un bomber de la Xunta perquè puga treballar també en un concello.

En la sentència l'Alt Tribunal declara que el període d'inactivitat “ha de considerar-se compatible amb l'acompliment d'una segona activitat en el sector públic sempre que aquesta es duga a terme dins del període d'inactivitat i no impedisca o menyscabe l'estricte compliment dels deures inherents a ella ni comprometa la imparcialitat o independència del seu acompliment”. Aquesta fallada estima el recurs d'un bomber forestal, treballador temporal fix discontinu del Servei de Prevenció i Defensa contra Incendis de Galícia, a qui la Xunta va denegar en 2019 la seua sol·licitud de compatibilitat amb el lloc de peó de brigada de repoblació forestal en un ajuntament per als períodes d'inactivitat de la campanya antiincendis.

Consulta la notícia original ACI