Anar al contingut principal

Abús de poder en el treball: com podem identificar-ho?

08/07/2024

L'abús de poder en el treball ocorre quan un professional amb una posició d'autoritat utilitza el seu poder per a sotmetre, controlar o intimidar a altres empleats de manera inapropiada. Pot manifestar-se de diverses formes, des de l'assetjament verbal i psicològic fins a l'explotació laboral i la discriminació en l'entorn laboral. L'abús de poder és un problema relativament freqüent en les empreses i afecta tant als individus com a les organitzacions. Segons dades que maneja Ringover.es, la solució líder de comunicació omnicanal per a empreses, una de cada quatre baixes laborals és per estrés, i una part d'elles es deu a situacions relacionades amb l'abús de poder a l'entorn de treball.

I, encara que el abusador sovint oculta els seus comportaments darrere d'una façana de simple autoritat, identificar l'abús és clau per a actuar i minimitzar així les conseqüències derivades d'una situació que provoca una gran ansietat en el treballador i una pèrdua de competitivitat i rendiment per a les empreses. Per això, els experts de Ringover.es recomanen estar alerta davant els següents signes:

Conducta excessivament autoritària: Els *abusadores solen insistir en la necessitat de l'obediència cega i no permeten que les seues decisions siguen qüestionades, rebutjant l'opinió d'uns altres sense consideració.

 • Falta de transparència i manipulació: Els *abusadores solen manipular la informació, l'estructura organitzacional o les relacions interpersonals per a mantindre el seu control. Això pot incloure comportaments com no informen de canvis importants en l'empresa, no donar feedback essencial en el desenvolupament de les tasques, retindre informació crítica, difondre rumors malintencionats o tergiversar els fets al seu favor.
 • Menyspreu pels drets dels empleats: Ignorar les polítiques i procediments que protegeixen els empleats és un altre indicador d'un abús laboral. Aquestes persones, per exemple, poden passar per alt les sol·licituds de vacances.
 • Aïllament del personal: Els *abusadores tendeixen a dividir a l'equip per a evitar que els empleats es comuniquen entre si i formen aliances. A més, solen crear conflictes interns o promoure rivalitats.
 • Microgestió: Controlar cada detall del treball dels empleats, no confiar en les seues capacitats i no permetre autonomia en la presa de decisions són senyals d'abús d'autoritat.
 • Desvaloració i humiliacions públiques: El *abusador tendeix a criticar o ridiculitzar als empleats enfront d'uns altres per a demostrar poder i control, la qual cosa genera un ambient de por i ressentiment cap a la seua persona en l'equip. A més, desvalora el treball i les capacitats de l'empleat, la qual cosa pot incloure des de crítiques desproporcionades a la seua labor a l'assignació de tasques trivials o injustes, passant per la falta de reconeixement d'un treball ben fet.
 • Coerció i amenaces vetlades: Es manifesta quan el *abusador imposa tasques o responsabilitats excessives a un treballador sota l'amenaça de represàlies com l'acomiadament, la qual cosa crea un ambient de por entre els empleats.
 • Favoritisme: Tractar a uns certs empleats amb preferències injustes, com assignar millors projectes, promocions o recompenses a uns certs treballadors, la qual cosa crea divisions i ressentiments en l'equip.
 • Discriminació: La discriminació basada en gènere, raça, edat, orientació sexual, religió, o qualsevol altra característica personal, és una forma d'abús de poder que pot arribar a ser devastadora per a la moral de la persona o l'equip, i el principi d'equitat en el lloc de treball.
 • Assetjament: La fustigació pot ser verbal, físic o psicològic, incloent-hi insults, crits, comentaris sarcàstics, tocaments no desitjats, i qualsevol altra forma de conducta que degrade o intimide a l'empleat.

Aquestes són algunes conseqüències de l'abús d'autoritat
L'abús de poder té conseqüències devastadores tant per als individus com per a l'organització, entre elles les següents:

 •  Estrés: la por a represàlies genera alts nivells d'ansietat, la qual cosa pot portar a problemes de salut mental i física.
 •  Desmotivació: la falta de reconeixement i el tracte injust redueixen el compromís de l'empleat amb el seu treball i l'organització.
 •  Baixa autoestima: les crítiques i humiliacions afecten la percepció que els treballadors tenen de si mateixos.
 •  Problemes de salut: L'abús de poder es transforma en trastorns físics i mentals, com a insomni, depressió o malalties cardiovasculars.
 •  Alta rotació de personal: els empleats busquen eixir d'un ambient tòxic, la qual cosa incrementa els costos de contractació i formació per a l'empresa.

Estratègies per a abordar l'abús de poder en empreses

Abordar l'abús de poder requereix una estratègia multidimensional que involucre a tota l'organització, des de l'alta direcció fins als empleats de base. A més, ha de comptar amb labors de prevenció, intervenció i correcció. Aquestes són algunes mesures que els experts de Ringover.es consideren que se seria necessari implementar per a abordar aquest problema:

 •  Polítiques clares: Implementar polítiques de tolerància zero cap a l'abús d'autoritat i comunicar-les a tots els empleats, juntament amb les conseqüències d'aquestes accions.
 •  Capacitació contínua: Formació regular per a tots els empleats sobre els seus drets i com identificar i reportar abusos. Aquests programes haurien d'incloure escenaris pràctics i estratègies per a manejar les situacions més difícils.
 •  Cultura de transparència: L'empresa ha de fomentar una cultura organitzacional oberta on es promoga la comunicació i es valoren les denúncies. La transparència ha de ser un valor central, promoguda per l'alta direcció i practicada a tots els nivells.
 •  Canales de denúncia: Resulta imprescindible establir mecanismes confidencials i segurs perquè els empleats puguen reportar els abusos sense por a represàlies, com per exemple línies de denúncia anònimes, bústies de suggeriments i accés directe al departament de Recursos Humans.
 •  Investigacions imparcials: Una vegada efectuada la denúncia, crear comités o contractar tercers per a realitzar investigacions justes i sense prejudicis, que han de ser ràpides, rigoroses i professionals.
 •  Suport a les víctimes: L'organització ha de proveir assistència psicològica i legal als empleats que han sigut víctimes d'abús.
 •  Reconeixement i recompensa: Implementar sistemes que reconeguen i premien les conductes positives i col·laboratives, així com el comportament ètic i respectuós en el lloc de treball a través de bonificacions o altres incentius.

Patricia Mampel, Responsable de marca i continguts de Ringover a Espanya apunta que: L'abús de poder en el treball és un problema que cal abordar sense pal·liatius. És important saber reconéixer els signes i actuar en conseqüència, aplicant estratègies efectives per a previndre i abordar aquest comportament amb la finalitat d'aconseguir un ambient laboral saludable i productiu. Les empreses han de comprometre's en aquesta tasca perquè en fer-ho no sols estaran protegint els seus empleats, sinó també contribuint a enfortir la integritat i l'èxit de l'organització.

Consulta la notícia original ACI